H Bitcoin Core 0.11.2 Candidate Κυκλοφόρησε – Αντιμέτωπη με την μείωση του αριθμού Nodes

Τον τελευταίο καιρό, η κοινότητα διατηρούσε μια ζεστή συζήτηση γύρω από το ποιες θα πρέπει να είναι οι ενημερώσεις που εφαρμόζονται στο Bitcoin Core. Πολλές ομάδες από developers έχουν παρουσιάσει και εργάζονται για τις δικές τους εκδόσεις της νέας έκδοσης. Τώρα, μια νέα έκδοση του Bitcoin Core Candidate Release έχει ανακοινωθεί και τα αρχεία για την έκδοση Bitcoin Core 0.11.2rc1 είναι πλέον διαθέσιμα.

Οι Release Candidates είναι δοκιμαστικές εκδόσεις για τις κυκλοφορίες που έχουν ξεκινήσει σε beta εκδόσεις για να ελεγχθούν. Αυτή είναι μια Release Candidate για μια νέα έκδοση για την ενημέρωση του Bitcoin Core λογισμικού. Στόχος της είναι να εφαρμόσει ασφάλεια και διορθώσεις σφαλμάτων, την BIP65 (CLTV) και άλλες μικρές διορθώσεις. Αυτό το BIP είναι μια πρόταση για να ξαναγραφτεί το εννοιολογικό σύστημα που χρησιμοποιείται, μαζεύοντας τις time-locked συναλλαγές που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα μπλοκ.

Η τελευταία έκδοση του Bitcoin Core 0.11.2 επικεντρώθηκε στις βασικές αλλαγές που αντιμετωπίζουν τη μείωση του αριθμού των nodes και πώς οι αμοιβές συναλλαγής ορίζονται για το πορτοφόλι Bitcoin Core.

Ο Wladimir J. Van der Laan ο υπεύθυνος developer του έργου ανακοίνωσε την πρώτη δοκιμαστική έκδοση για το Bitcoin (BTC) Core 0.11.2: Αυτή είναι μια νέα έκδοση, φέρνοντας διορθώσεις σφαλμάτων, την BIP65 (CLTV) αλλαγή συναίνεσης, και αναμεταδίδει την προετοιμασία της πολιτικής για την BIP113. Μια νέα αλλαγή σχετικά με το πώς η διάμεση τιμή των τελευταίων 11 μπλοκ χρησιμοποιείται αντί του timestamp του μπλοκ, εξασφαλίζοντας ότι αυξάνεται μονοτονικά με κάθε μπλοκ.

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει την Bitcoin Πρόταση Βελτίωσης (BIP) 65: Επί του παρόντος, οι συναλλαγές εξαιρούνται από την υπαγωγή σε ένα μπλοκ, αν η τρέχουσα ώρα ή το ύψος του μπλοκ είναι μικρότερη ή ίση με αυτήν που ορίζεται στην locktime. Αυτή η BIP προτείνει τη σύγκριση της locktime έναντι του διάμεσου των timestamps των τελευταίων 11 μπλοκ, παρά τη χρονική σήμανση του μπλοκ, συμπεριλαμβανομένης της συναλλαγής.

Η τελευταία έκδοση του Bitcoin Core περιέχει μια βιβλιοθήκη συναίνεσης, η οποία θα εκσυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματιστές μπορούν να ασχοληθούν με αυτές τις κυκλοφορίες.

Τα binaries αρχεία για την Bitcoin Core έκδοση 0.11.2rc1 είναι τώρα διαθέσιμη στο Bitcoin.org


Subscribe to our newsletter

Το νέο patch bip-0065 που είναι έτοιμο να περάσει στον πυρήνα του Bitcoin φέρνει τη δυνατότητα μελλοντικών πληρωμών CheckLockTimeVerify (CLTV) στο Bitcoin. Με λίγα λόγια θα υπάρχει δυνατότητα αποδέσμευσης πληρωμών βάση κάποιας χρονικής στιγμής που θα ορίζει ο χρήστης. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να γίνονται μελλοντικές χρηματοδοτήσεις σε προκαθορισμένο χρόνο η ακόμα και αποστολές χρημάτων μετά από κάποια blocks, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με αρκετές από τις υπάρχουσες δυνατότητες του Bitcoin, όπως των χρονοχρεώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του κώδικα του patch bip-0065 στο github εδώ

Το patch αναμένετε να περάσει στην επόμενη έκδοση του Bitcoin 0.12 που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2016.

Σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να στείλουμε με ασφάλεια τα bitcoins που βρίσκονται στο Bitcoin χάρτινο πορτοφόλι σας (Paper Wallet). Ακριβέστερα, πρόκειται να σας πω τι να κάνετε, και τότε θα ξέρετε πώς να το κάνετε.

Για να ξοδέψετε τα χρήματα στο χάρτινο πορτοφόλι σας, θα χρειαστείτε:

 • Μία σύνδεση στο internet
 • Ένα πορτοφόλι λογισμικού (πχ. Electrum, Bitcoin Core, ή έναν λογαριασμό στο Blockchain.info)
 • Περίπου 15 λεπτά

Η αποστολή bitcoins από ένα χάρτινο πορτοφόλι μπορεί να συνοψιστεί σε δύο στάδια:

 1. Sweep (ή εισαγωγή), το ιδιωτικό κλειδί του χάρτινου πορτοφολιού στο πορτοφόλι του λογισμικού (πχ. Blockchain.info)
 2. Στείλτε τα bitcoins χρησιμοποιώντας το πορτοφόλι του λογισμικού στη διεύθυνση του παραλήπτη

Τα bitcoins που στέλνετε πρέπει να μεταδίδονται ως μία νέα συναλλαγή μέσω του διαδικτύου. Η συναλλαγή θα προστεθεί στο blockchain, η οποία πιστώνει τα bitcoins που στέλνετε στην Bitcoin διεύθυνση του παραλήπτη. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο  μεταφέρονται τα bitcoins.

Αλλά δεν θέλω να ξοδέψω όλα τα Bitcoins Paper Wallet μου

Δεν χρειάζεται, αν δεν θέλετε. Μπορείτε να στείλετε ένα μέρος από αυτά σε όποιον θέλετε, και το ποσό που θα απομείνει θα αποθηκευτεί στο πορτοφόλι του λογισμικού σας. Το Paper Wallet σας θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα κεφάλαια, ακόμη και αν ξοδεύετε μόνο μερικά από τα bitcoins σας.

Αλλά, μπορείτε να εκτελέσετε ένα επιπλέον βήμα και να στείλετε το ποσό που έχει απομείνει πίσω στο Paper Wallet σας (αν και για ασφάλεια, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο Paper Wallet και να στείλετε τα bitcoins σας σε εκείνο αντί για το παλιό).

Ή μπορείτε να βάλετε όλα τα bitcoins από το Papar Wallet σας στο πορτοφόλι λογισμικό σας χωρίς να τα στείλετε σε κανέναν.

Σημαντικά Πράγματα Που Πρέπει Να Εξετάσουμε

Η φόρτωση των bitcoins σε ένα Paper Wallet είναι εύκολη – απλά τα στέλνετε στην διεύθυνση Bitcoin του Paper Wallet. Αλλά το να τα ξοδέψετε μπορεί να είναι επικίνδυνο αν δεν γίνει σωστά. Λάθος εισαγωγή/σάρωση των ιδιωτικών κλειδιών ή λάθος κατανόηση του τι κάνετε, μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ολική απώλεια των bitcoins σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει:

 • Εισαγωγή (Importing) vs Σάρωση (Sweeping) ενός Paper Wallet: αν δεν ξέρετε τη διαφορά ακόμα, επισκεφθείτε το σύνδεσμο. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε αν θα πρέπει να εισάγετε ή να σαρώσετε το Paper Wallet σας, και γιατί.
 • Επαλήθευση των ενεργειών σας: Είναι καλύτερο να ελέγχετε αν κάθε βήμα της διαδικασίας γίνεται σωστά. Όταν κάνετε μια συναλλαγή σε Bitcoin όπως η λήψη ή μεταφορά χρηματικών ποσών, μπορείτε να επιβεβαιώσετε κάθε βήμα μέσα από το blockchain για να βεβαιωθείτε ότι αυτό που νομίζατε ότι είχατε κάνει πραγματικά συνέβη. Μερικά online εργαλεία για να γίνει αυτό είναι το blockchain.info, blockr.io, και blockexplorer.com. Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν ένα πεδίο αναζήτησης, όπου μπορείτε να αντιγράψετε/επικολλήσετε το δημόσιο κλειδί (γνωστό και ως Bitcoin διεύθυνση) από το Paper Wallet σας, και οι συναλλαγές του και το συνολικό ποσό θα εμφανιστούν.
 • Ασφάλεια: Να θυμάστε πάντα να κρατάτε το ιδιωτικό κλειδί ασφαλή και προστατευμένο. Το ιδιωτικό κλειδί του Paper Wallet δεν πρέπει ποτέ να μοιραστεί. Αυτό είναι που χρησιμοποιείται για να ξοδευτούν τα κεφάλαια του Paper Wallet. Αλλά το δημόσιο κλειδί μπορεί να μοιραστεί με οποιονδήποτε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εσείς και οι άλλοι μπορείτε να στείλετε bitcoins στο Paper Wallet σας.

Πώς να ξοδέψετε τα bitcoins του Paper Walet σας

1. Βγάλτε το Paper Wallet Έξω

Το πρώτο βήμα είναι να έχετε το Bitcoin πορτοφόλι σας κοντά σας – θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο υλικό γραμμένο πάνω σε αυτό. Το Bitcoin Paper Wallet σας αποτελείται από ένα ιδιωτικό (Private Key) και ένα δημόσιο κλειδί (Public Key), τα οποία εμφανίζονται ως μια μακρά σειρά από αριθμούς και γράμματα, και των αντίστοιχων QR Code τους (τα τετράγωνα σχήματα με όλες τις τελείες σε αυτά). Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα Paper Wallet που παράγεται με τη χρήση του bitaddress.org:

Επίδειξη Bitcoin Paper Wallet:

Έχετε δύο επιλογές για να μεταφέρετε τα bitcoins σας από το Paper Wallet στο πορτοφόλι του λογισμικού σας.
Σαρώστε το QR Code ή χειροκίνητα πληκτρολογήστε την ακολουθία γραμμάτων και αριθμών με το χέρι. Τα QR Codes εμφανίζουν απλά το δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί ως ξεχωριστές εικόνες που μπορούν να διαβαστούν και να μεταφραστούν από μια φωτογραφική μηχανή ή κάμερα. Φυσικά, σαρώνοντας ένα QR Code είναι πιο εύκολο από το να πληκτρολογείτε τόσα πολλά γράμματα και αριθμούς.

Πολλοί Bitcoin πορτοφόλια παρέχουν ενσωματωμένο σαρωτή QR Code. Αλλά αν το πορτοφόλι σας δεν μπορεί να σαρώσει ένα QR Code, μπορείτε να κατεβάσετε ένα αυτόνομη εφαρμογή  QR Code σαρωτή. Αυτές οι εφαρμογές θα θέσουν αυτόματα τη σαρωμένη διεύθυνση στο πρόχειρο του υπολογιστή (ή συσκευής) έτσι ώστε να μπορεί να επικολληθεί στην εφαρμογή του πορτοφολιού σας.

2. Ελέγξτε το Υπόλοιπο του Paper Wallet (προαιρετικό)

Εάν θέλετε να επαληθεύσετε το πόσα bitcoins είναι στο Paper Wallet σας πρώτα, σαρώστε/επικολλήστε ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του Paper Wallet σας (αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη “Bitcoin Address” ή “Load & Verify”) σε μια υπηρεσία blockchain explorer όπως blockchain.info, blockr.io, ή blockexplorer.com. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην σαρώσετε καταλάθος το ιδιωτικό κλειδί (Private Key)! Το τρέχον υπόλοιπο του Paper Wallet θα εμφανιστεί.

3. Τοποθετήστε το Ιδιωτικό Κλειδί σε ένα Πορτοφόλι Λογισμικού μέσω Import or Sweep

Παρακάτω υπάρχουν παραδείγματα που χρησιμοποιούν το web πορτοφόλι Blockchain.info (import/sweep), Electrum (import/sweep), και το Bitcoin Core (μόνο import). Αν χρησιμοποιείτε άλλο software ή web πορτοφόλι, τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω είναι σχετικά παρόμοια.

 • Παράδειγμα #1: Blockchain.info Web Wallet Service (Import or Sweep)

  Σε αυτό το παράδειγμα, ένα Paper Wallet εισάγεται και σαρώνεται με τη χρήση των υπηρεσιών του web πορτοφολιού Blockchain.info. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να ανοίξετε λογαριασμό στο Blockchain.info και να πλοηγηθείτε στο “Import/Export”. Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό, μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν.

  Πλοηγηθείτε στην καρτέλα “Import/Export”.
  Εδώ μπορείτε είτε να πληκτρολογήσετε ή να κάνετε αντιγραφή/επικόλληση το ιδιωτικό κλειδί του Paper Wallet σας (π.χ. αν έχετε χρησιμοποιήσει ένα αυτόνομο QR Code scanner) στο πλαίσιο κειμένου και πατήστε το κουμπί “Add Private Key”. Ή κάντε κλικ στην επιλογή “Scan With Webcam” για να σαρώσετε το QR Code με τη χρήση της κάμερας σας.

   

  Επιλέξτε το είδος της εισαγωγής ιδιωτικού κλειδιού που θέλετε να εκτελέσετε.
  Το Blockchain.info σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε ή να σαρώσετε το Paper Wallet σας. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τη διαφορά. Γενικά συνιστούμε να σαρώνετε (Sweep) το Paper Wallet σας αντί να το εισάγετε (Import).

   

  Θα σας ζητηθεί είτε να εισάγετε είτε να σαρώσετε.

  Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα μπορείτε να δείτε ολόκληρο το υπόλοιπο του Paper Wallet σας προστίθεται στο υπόλοιπο  του Blockchain.info λογαριασμού σας. Αυτά τα bitcoins είναι τώρα έτοιμα να δαπανηθούν πατώντας στο “Send Money”, εισάγοντας την Bitcoin διεύθυνση του παραλήπτη, την ποσότητα, και πατώντας “Send Payment”.

  Μπορείτε τώρα να καταστρέψετε ή να αποθηκεύσετε με ασφάλεια το Paper Wallet.

 • Παράδειγμα #2: Electrum (Import and Sweep)

  Αυτό το τμήμα θα παρουσιαστεί χρησιμοποιώντας το Electrum πορτοφόλι για να εισάγετε το ιδιωτικό κλειδί του Paper Wallet και, στη συνέχεια να εκτελέσετε μία εσωτερική σάρωση του εισαγόμενου ιδιωτικού κλειδιού σε ένα διαφορετικό ιδιωτικό κλειδί. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Electrum, μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

  Παρακάτω είναι τα βήματα χρησιμοποιώντας την Mac έκδοση (η έκδοση των Windows θα είναι η ίδια). Πρώτα ανοίγετε το Electrum, στη συνέχεια, μεταβείτε στο Wallet > Private keys > Import, όπως φαίνεται παρακάτω:

  Πλοήγηση στο χαρακτηριστικό εισαγωγής ιδιωτικού κλειδιού του Electrum.
  Αν το Electrum πορτοφόλι σας είναι κρυπτογραφημένο, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Εισάγετε τον κωδικό σας για να συνεχίσετε. Το παρακάτω παράθυρο θα ανοίξει ζητώντας για μια λίστα των ιδιωτικών κλειδιών που πρόκειται να εισαχθούν. Το Electrum δεν παρέχει QR Code scanner, κι έτσι θα πρέπει να σαρώσετε μόνος σας το ιδιωτικό κλειδί του Paper Wallet σας και να το επικολλήσετε στο παράθυρο, ή απλά να το πληκτρολογήστε:

   

  Το παράθυρο που πρέπει να επικολλήστε ή να πληκτρολογήστε το  ιδιωτικό κλειδί του Paper Wallet σας.
  Πατήστε το κουμπί “Import” για να συνεχίσετε.

   

  Παράθυρο επιτυχούς εισαγωγής ιδιωτικού κλειδιού.

  Τα κεφάλαια του Paper Wallet σας θα είναι τώρα διαθέσιμα στο Electrum πορτοφόλι σας όπου είστε ελεύθεροι να τα στείλετε οπουδήποτε. Σε αυτό το σημείο, το ιδιωτικό κλειδί του Paper Wallet σας, έχει μόνο εισαχθεί (imported) και δεν έχει σαρωθεί (swept).

  Για να εκτελέσετε μια σάρωση (sweep), ανοίξτε την καρτέλα “Receive”. Κάντε δεξί κλικ στη διεύθυνση του ιδιωτικού κλειδιού που μόλις εισήχθη, κάντε κλικ στο κουμπί “Send From” όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

   

  Εκκίνηση σάρωσης (sweep) του ιδιωτικού κλειδιού.
  Επιλέξτε μια διεύθυνση λήψης που έχετε στην κατοχή σας για να στείλετε τα νομίσματά σας, αντιγράφοντας και επικολλώντας μια διεύθυνση από την καρτέλα “Receive” στο Electrum. Πληκτρολογήστε το πλήρες υπόλοιπο του Paper Wallet, μείον το ποσό των τελών κάθε συναλλαγής που είναι 0,0001 BTC. Αυτή τη στιγμή η ελάχιστη αμοιβή είναι 0,0001 BTC – στο παράδειγμα εισήχθη 0,001 BTC από το Paper Wallet, έτσι ώστε μόνο 0,0009 BTC να μπορούν να σταλούν λόγω της αμοιβής.

   

  Επιλέγοντας πού να σταλούν τα κεφάλαια.

  Κάντε κλικ στο κουμπί “Send” – το ιδιωτικό κλειδί του Paper Wallet βρίσκεται πλέον χωρίς bitcoins, τα οποία τώρα βρίσκονται σε ένα διαφορετικό ιδιωτικό κλειδί στο πορτοφόλι Electrum. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό, ελέγχοντας το ποσό δίπλα στο εισαγόμενο ιδιωτικό κλειδί στο Electrum το οποίο είναι πλέον μηδέν.

  Τα bitcoins του Paper Wallet σας σας μπορούν τώρα να δαπανηθούν μεταβαίνοντας στην καρτέλα “Send”, εισάγοντας την Bitcoin διεύθυνση του παραλήπτη, το ποσό, το ύψος της αμοιβής, και κάνοντας κλικ στο “Send”.

  Προαιρετικά: Κατάργηση Εισαγόμενων ιδιωτικών κλειδιών του Paper Wallet

  Αφού έχετε επιβεβαιώσει πως το ιδιωτικό κλειδί έχει μηδενικό υπόλοιπο και το sweep έχει επιβεβαιωθεί πλήρως στο blockchain, προαιρετικά μπορείτε να διαγράψετε το ιδιωτικό κλειδί του εισαγόμενου Paper Wallet από το Electrum. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά το Paper Wallet σας ως cold storage και δεν θέλετε το ιδιωτικό κλειδί που βρίσκεται στον υπολογιστή σας – αν ο υπολογιστής σας πέσει ποτέ θύμα hack, το ιδιωτικό κλειδί δεν θα είναι εκεί για να το κλέψει ο εισβολέας. Επιπλέον, η εισαγόμενη διεύθυνση του χάρτινου πορτοφολιού δεν μπορεί να ανακτηθεί με τη χρήση seed του Electrum πορτοφολιού – οπότε αν έχουν ποτέ σταλεί bitcoins σε αυτό το ιδιωτικό κλειδί, και έχετε καταστρέψει το Paper Wallet σας, και δεν έχετε πάρει αντίγραφο ασφαλείας του Electrum πορτοφολιού, τα εν λόγω bitcoins θα χαθούν για πάντα.

  Αν επιλέξετε να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική σε εκκρεμότητα sweep επιβεβαιώνεται πλήρως και έχει ένα το πράσινο εικονίδιο ελέγχου δίπλα του και όχι ένα εικονίδιο με το γρανάζι και ότι το ιδιωτικό κλειδί έχει ένα μηδενικό ποσό πριν από την αφαίρεση του κλειδιού από το πορτοφόλι. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μία ώρα.

  Περιμένετε για την εσωτερική εκκρεμότητα sweep να επιβεβαιωθεί στο blockchain και βεβαιωθείτε ότι το υπόλοιπο είναι μηδενικό.
  Μόλις η εσωτερική εκκρεμότητα sweep επιβεβαιωθεί με ένα πράσινο σημάδι ελέγχου δίπλα σε αυτή, μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια το ιδιωτικό κλειδί από το πορτοφόλι σας.

   

  Αφαίρεση του εισαγόμενου ιδιωτικού κλειδιού μόλις ολοκληρωθεί το sweep
 • Παράδειγμα #3: Bitcoin Core  (μόνο import)

  Αυτή η ενότητα δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε το Bitcoin Core για να εισαγάγετε ένα Paper Wallet ιδιωτικό κλειδί.

  Ανοίξτε το Bitcoin Core πορτοφόλι στο Mac (τα βήματα είναι τα ίδια και για το Windows Bitcoin Core πορτοφόλι). Βεβαιωθείτε ότι το πορτοφόλι είναι πλήρως συγχρονισμένο με το Bitcoin blockchain. Μπορεί να χρειαστούν έως και λίγες ημέρες για να συγχρονίσει το blockchain από την αρχή. Εάν δεν θέλετε να περιμένετε αυτό το χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε ένα “thin” ή “web-based” πορτοφόλι, όπως περιγράφεται στα Παραδείγματα #1 και #2.

  Στο Bitcoin Core πορτοφόλι, κάντε κλικ στην επιλογή Help > Debug Window, που απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα:

  Ανοίξτε το παράθυρο εντοπισμού σφαλμάτων (debug window) στο Bitcoin Core και επαληθεύστε ότι το blockchain είναι συγχρονισμένο.
  Ένα ξεχωριστό παράθυρο θα ανοίξει. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η καρτέλα “Console”. Αν το Bitcoin Core πορτοφόλι σας είναι κρυπτογραφημένο και έχει κωδικό θα πρέπει να το ξεκλειδώσετε προσωρινά για να εισαγάγετε ένα ιδιωτικό κλειδί. Χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή θα ξεκλειδώσει το πορτοφόλι σας για 900 δευτερόλεπτα.

  walletpassphrase "Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΣ" 900

  Χρησιμοποιώντας την κονσόλα για να ξεκλειδώσετε προσωρινά το πορτοφόλι σας για 15 λεπτά (αν είναι απαραίτητο).

  Τώρα που το πορτοφόλι σας έχει ξεκλειδωθεί, μπορείτε να εισαγάγετε το Bitcoin ιδιωτικό κλειδί του Paper Wallet σας εκδίδοντας την ακόλουθη εντολή.

  importprivkey YourPaperWalletPrivateKey "OPTIONAL LABEL"

  Σημειώστε ότι το “OPTIONAL LABEL” δεν είναι απαραίτητο, και δεν χρησιμοποιείται στο παρακάτω παράδειγμα.

  Χρησιμοποιώντας την κονσόλα για την εισαγωγή του Paper Wallet ιδιωτικού κλειδιού σας.

  Όταν εκτελείτε την εντολή importprivkey, θα διαρκέσει 2-15 λεπτά για να ολοκληρωθεί, ανάλογα με την ταχύτητα του υπολογιστή. Ο λόγος για τη μεγάλη αναμονή είναι επειδή το Bitcoin πυρήνας σαρώνει ολόκληρη την blockchain για την απόκτηση των συναλλαγών και το ισοζύγιο του ιδιωτικού κλειδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο Bitcoin πυρήνας θα σταματήσει να ανταποκρίνεται. Όταν η εισαγωγή ολοκληρωθεί, θα δείτε την γραμμή εντολών να επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση.

  Η κονσόλα δείχνει μία ολοκληρωμένη εισαγωγή Paper Wallet διδιωτικού κλειδιού.

  Τώρα θα πρέπει να δείτε τα κεφάλαια από το Paper Wallet σας να έχουν προστεθεί στο υπόλοιπο του πορτοφολιού Bitcoin Core. Τα Bitcoins του Paper Wallet σας μπορούν να δαπανηθούν μεταβαίνοντας στην καρτέλα “Send”, εισάγοντας την Bitcoin διεύθυνση του παραλήπτη στο “Pay To” πεδίο,  μία ετικέτα, ένα ποσό, και κάνοντας κλικ στο “Send”.

  Να θυμάστε ότι ακολουθώντας τον παραπάνω οδηγό μπορείτε να εισάγετε μόνο το ιδιωτικό κλειδί στο Bitcoin Core πορτοφόλι, εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε ένα sweep του ιδιωτικού Bitcoin Core πορτοφολιού θα πρέπει να κάνετε χρήση των εντολών “listreceivedbyaddress” και “sendfrom”.