Η BlockChain τεχνολογία, θα μπορούσε να είναι η λύση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Αφρική

Η blockchain είναι μια σειρά από αρχεία συναλλαγών τα οποία υπάρχουν σε μορφή nodes (κόμβων). Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιεί το Bitcoin για την αποθήκευση δεδομένων. Λειτουργεί με τρόπο δημόσιο και καθολικό, αναπαράγοντας τις πληροφορίες κατά μήκος του δίκτυου σε διαφορετικούς χρήστες. Περιέχει πληροφορίες για όλες τις συναλλαγές, που πραγματοποιούνται στο δίκτυο του Bitcoin και το ιστορικό αυτό των συναλλαγών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, δέν δύναται να σβηστεί. Το σύστημα είναι αποκεντρωμένο, πράγμα που σημαίνει ότι κανένας δεν έχει τον οποιοδήποτε έλεγχο, σε οτιδήποτε συμβαίνει. Για αυτό τον λόγο, είναι πιθανόν η BlockChain τεχνολογία να έιναι η λύση για τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα διαφθοράς στην Αφρική. Τις περισσότερες φορές, ο μεγαλύτερος όγκος της διαφθοράς συμβαίνει μέσα από μετατροπές ή παρεμβάσεις πάνω στα δεδομένα και το γεγονός ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να συμβεί στο BlockChain δίκτυο, σημαίνει ότι μπορεί να προσφέρει μία τελική και μόνικη λύση, στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αφρική.

Το γεγονός ότι η blockchain είναι αποκεντρωμένη και άρα δεν ελέγχεται από μια κεντρική αρχή, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας που να είναι υπεύθυνος ή να ελέγχει το που χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Ακόμα και ένα node να είναι δυσλειτουργικό, θα συνεχίσει τις λειτουργίες του κανονικά.

Πολλοί άνθρωποι όμως, απέτυχαν να κατανοήσουν το γεγονός ότι η blockchain τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε είδος βιομηχανίας και δεν εφαρμόζεται μόνο στα κρυπτονομίσματα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς και είναι μία απο τις μεγαλύτερες καινοτομίες μετά τη δημιουργία του Internet. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις, για την ενίσχυση της διαφάνειας, επίλυση νομικών ζητημάτων, δημιουργία συμβολαίων και πολλές άλλες εφαρμογές.

Πιστεύεται ότι όταν τα blockchain nodes, συνδέονται σε συσκευές μπορούν να εντοπίσουν κυβερνοεπιθέσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι η blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο internet, για τη μείωση των κυβερνοεπιθέσεων και των κυβερνοεγκλημάτων. Η blockchain μπορεί να οδηγήσει στην διασύνδεση όλων των συσκευών μέσα σε ένα σπίτι. Η IBM και η SAMSUNG αυτή τη στιγμή εργάζονται πάνω σε ένα τέτοιο σχέδιο.

Η blockchain μπορεί να αντικαταστήσει τις μεθόδους καταγραφής της ιδιοκτησίας γής, όπου η καταγραφή γίνεται χειρόγραφα και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια. Στην Ονδούρα, υφίσταται μία νέα δράση με βάση το bitcoin και σε συνεργασία με την κυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθεί μία επαρκής διαδικασία καταγραφής των τίτλων γης. Άν αντίστοιχως αυτό, εφαρμοστεί στην Αφρική, θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο ζήτημα της ιδιοκτησίας γής. Υπάρχει μία απόλυτη πολιτιστική σύνδεση των ανθρώπων στην Αφρική με την ιδιοκτησία γής, γεγονός που συνδέει αυτή την πραγματικότητα με την αύξηση της διαφθορας, αλλά και την συντήρησή της. Άν η blockchain ενσωματωθεί σε αυτόν τον τομέα, είναι βέβαιο ότι θα μειωθούν δραστικά οι περιπτώσεις διαφθοράς, σε θέματα γής.

Η blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εκλογές. Στην Αφρική η πολιτική παίζει μεγάλο ρόλο και συχνά οι εκλογές προκαλούν χάος, φέρνοντας τη διαφθορά στο προσκήνιο. Μπορεί να ενταχθεί στο ψηφομετρικό σύστημα, ώστε να εξασφαλιστεί, ότι ο κάθε εγγεγραμένος θα ψηφίσει μόνο μια φορά. Θα μπορούσαν να προληφθούν όχι μόνο η διαφθορά, αλλά και ένοπλες συγκρούσεις που προκύπτουν από τις εκλογές, όπως έγινε στις εκλογές τις Κένυας το 2007.

Η blockchain θα βοηθήσει να αυξηθεί η διαφάνεια στη κυβέρνηση και έτσι οι πολίτες θα γνωρίζουν ακριβώς πως κατανέμεται το χρήμα. Με τη blockchain, πολιτικοί και αξιωματούχοι θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν απόλυτα τις διαδικασίες, χωρίς να υποκύπτουν στον κίνδυνο της διαφθορας. Άν οι κυβερνήσεις είναι ικανές να βρούν οικονομικούς πόρους μέσα απο το blockchain δίκτυο, τότε θα καταγράφεται κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στο δίκτυο και άρα δεν θα μπορει να υπάρξει θέμα διαφθοράς.

Η Αφρική πάντα έμενε πίσω σε θέματα ανάπτυξης, αφού θεωρείται τριτοκοσμική. Τομείς όπως η έλλειψη υποδομών αλλά και η διαφθορά, αποτελούν φοβερά εμπόδια. Η blockchain τεχνολογία θα προσφέρει μία μόνιμη λύση και υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ότι θα φέρει επανάσταση στην Αφρική.


Subscribe to our newsletter